Popis funkce systému v obchodě a reklamě

Úvodní strana / Popis funkce systému v obchodě a reklamě

Popis funkce JL Systému v obchodě a reklamě

JL Systém a jeho jednotlivé technologie pracují na bázi využití fyzikálního zákonu rezonance, a to na území všech kontinentů - bez ohledu na vzdálenost. Na kvantové úrovni nejsou ztráty. Na jedné straně je kvantový generátor - vysílač (primární rezonátor) a na straně druhé cílový objekt (anténa), který je aktivován. Cílový objekt se v okamžiku vysílání stává anténou (sekundárním rezonátorem) a emituje do prostoru agens - požadovanou datovanou harmonizační energoinformaci. Jako přijímače jsou používány libovolné objekty například:

  • logo firmy
  • reklamní materiály
  • billboardy
  • obrázky a etikety
  • firemní štíty a nápisy
  • různé výrobky
  • dílčí součástky nebo i celá zařízení
  • atd. …

 

Tuto harmonizační energoinformaci vysílá kvantový generátor – vysílač do prostoru přirozeným geomagnetickým polem Země. Tato je zachycována cílovým objektem (reklamní mat., zboží, prostory apod.). Následně tak působí na své okolí zvýšením elektrické vodivosti prostředí a iontovou vyvážeností konkrétního prostoru. To působí dále na spotřebitele, který se s cílovým objektem setkává. Spotřebitelé jsou vůči cílovému objektu v opačné elektrické polaritě a jsou proto k ošetřovaným cílovým objektům elektrostaticky přitahováni. Spotřebitel se v přítomnosti takto ošetřovaných objektů cítí lépe a přirozeně je vyhledává (harmonizované prostředí).

 

funkce

Fyziologie spotřebitele a JL Systém

Oslovovací proces reklamy podle výzkumů probíhá u spotřebitelů v prvních několika vteřinách. Pro tento proces se vžil název „První dojem“. Je to emocionální impuls představ spotřebitelů, doprovázený změnou bioelektrických procesů, jak je známe z výsledků neuromarketingu. Pracuje s cílovými skupinami spotřebitelů mimo jejich racionální úvahu. Fyziologicky se tento stav projevuje uvolňováním endorfinů do krevního oběhu, zrychlením srdeční činnosti, zvýšením krevního tlaku a rozšířením mozkových cév. V takovém stavu se symboly nebo produkty dobře zapisují do paměti. 

Použití JL Systému tuto fázi procesu prodeje a reklamy umocňuje a prodlužuje její účinnost. JL Systém působí hlavně na zraková centra spotřebitelů, stimuluje mozková centra paměti a působí stimulací na celém povrchu organismu. Podle zkušeností uživatelů vyvolává u spotřebitelů pocity tepla a další příjemné fyziologické reakce. Procesy se spolu s reklamou v zákazníkovi hluboce emocionálně zaznamenávají. Zpětně se pak automaticky vyvolávají podmíněným reflexem, při dalším kontaktu s totožnými symboly a produkty ošetřovanými JL Systémem. Ošetřované symboly se samovolně zákazníkovi vybavují formou obrazu, při myšlence na produkt v souvislosti s konkrétní životní potřebou, kterou by nabízený produkt mohl uspokojovat. Při určité potřebě evokuje v mysli zákazníků konkrétní výrobek.

V některých případech se vybavují i doprovodné okolnosti z doby kontaktu spotřebitele se stimulovanou reklamou, jako vůně, pocity, apod. Proces zesílení probíhá při kontaktu se stimulovanými výrobky. Vnímavější spotřebitelé na sobě cítí změny a sami se dožadují odpovědi, co se to s nimi děje.

Technika ošetřování reklamy se provádí s vysokým efektem, na všech běžně používaných nosičích a médiích. JL Systém lze přímo aplikovat v prodejních a prezentačních prostorách. Do takto stimulovaných prostor jsou zákazníci doslova elektrostaticky přitahováni.

Systém JL je účinný nástroj v rukou reklamy a obchodu s vysokým efektem účinnosti.

Novinky