Programy stimulace

 

Personalistika - programy pro Profesionální osobní stimulaci :

 • Stimulátory pro vrcholový management.
 • Stimulátory pro střední management.
 • Stimulátory pro hospodářsko-technické profese.
 • Stimulátory pro dělnické profese.
 • Stimulátory rekondiční, relaxační.

 

Programy aktivace prostředí, se širším okruhem působení:

 • Do kabin motorových vozidel a ovládání zdvihacích a zemních mechanismů.
 • Do vysílaček a mobilních telefonů.
 • Pro výrobu s funkcí katalyzátoru technologických procesů.
 • Pro rostliny a zvířata v chovatelské, zahradnické, zemědělské a lesnické praxi.

 

Programy aktivace na podporu marketingu a propagace:

(ve formě video, audio, grafické a trojrozměrné)

 • Reprezentační prostory.
 • Konstantní symboly vizuální identifikace a komunikace.
 • Reklamní materiál, vzorky výrobků, aktuální inzerce.
 • Materiály pro veřejné soutěže.

 

Programy aktivace se specifickým spektrem působení:

 • Standardní biostimulátory prostředí.
 • Speciální biostimulátory prostředí.
 • Stimulátory na jednotlivá pracoviště podle zaměření: 
  • pro reprezentační místnosti
  • pro kanceláře a počítačové sály
  • pro provozní místnosti
  • velíny

 

Programy velkoplošné aktivace:

 • Průčelí budov. 
 • Výstavní stánky.
 • Vzorky výrobků a jejich modely.
 • Výroba.

 

Programy pro aktivaci materiálů:

 • Aktivace materiálů, používané jako katalyzátor technologických procesů.
 • Aktivace materiálů určené k tvorbě rezonančního záznamu při technologickém zpracování do výsledného produktu.
 • Úspory paliv a náhradních dílů.
 • Aktivace materiálů, pro zlepšení parametrů spalovacích motorů, úspor paliv a náhradních dílů.
 • Stimulátory pro ochranu provozu digitálních a ostatních elektronických zařízení.
 • Stimulátory eliminující vznik elektrostatických polí, snižují možnost elektrostatických výbojů ve výbušném prostředí.

Poznámky:

Na základě objednávky, případně po seznámení se situací v podniku, LANG- technologies servis navrhne nejvýhodnější řešení podle nejnovějších poznatků a vypracuje projekt optimálního využití systému LANG- technologies.

Novinky